10784  סוג הנכס  מגרש 

מחיר בש"ח ₪ 380,000
מעלית
חניה
שטח בנוי
ישוב הוד השרון
אזור מגורים שיכון עממי
חדרים
קומה /
מיזוג  |  סורגים  |  מ.שמש  |  ממד  |  מחסן

גוש – 6453 חלקות – 19 ו-(123,125) גודל חלקה 19 – 39,582 מ"ר בעלות – פרטית מרחק מבנייה – צמודת דופן לבתים צמודי הקרקע בשכונת שיכון עממי מצב תכנוני/הקרקע – חלקה 19 בגוש 6453 ממוקמת בצפון מערב העיר הוד השרון , ממזרח לכביש 4 וממערב לשכונת שיכון פועלים א. לפי תמ"מ 21/3 (תכנית מתאר מחוזית – מחוז מרכז) חלקה 19 מיועדת לטובת אזור פיתוח עירוני – ייעוד אופטימלי לקידום תכניות הפשרה. חלקה 19 נכללה בתכנית הר/10/49 – "המבואה" (תכנית מספר 423-0144295) שהוקמה על ידי יזמים פרטים והוגשה לוועדה המחוזית באוקטובר 2011. מטרת התכנית הייתה בהקמה של 1204 יח"ד בבניה נמוכה (6 קומות) , ובבנייה גבוהה (18 קומות) על שטח כולל של 276 דונם, כולל גם שטחים (65 דונם מתוך ה 276) ממערב לכביש 4